Huutokaupan säännöt

Huutokaupan säännöt

Huutokauppa käydään livenä Autot ja Viihde - viikonlopussa sunnuntaina 2. lokakuuta klo 12.00. Kohde on nähtävillä ennen sitä lauantain aukioloaikana klo 10 - 19 ja sunnuntaina klo 10 - 12.00.

Kohteesta voi tehdä huutoja ennakkoon, internetin avulla, jolloin rekisteröidytään pankki tunnuksilla huutokauppa.fi -sivuille. Myös hintavahti palvelu on käytössä. Lauantai lokakuun 1. päivän iltaan mennessä kolme korkeinta tarjousta tehnyttä huutajaa saavat mahdollisuuden osallistua huutokauppaan puhelimen välityksellä myös sunnuntain live osuudessa.

Kohteen käsiraha on 20% kauppasummasta. Auton kauppakirjat luovutetaan kun loppusumma on maksettu.

Sunnuntain live huutokauppaan voi rekisteröityä näyttelyn infossa, sisääntuloaulassa, lauantain aukiolon aikana sekä sunnuntaina klo 10 - 12 välisenä aikana. Rekisteröitäessä ota mukaasi henkilökortti tai passi. Rekisteröitynyt huutaja saa numeroidun lapun millä pääsee lavan ja Richardin läheisyyteen tekemään huutoja kun huutokauppa alkaa klo 12.

Korkein huuto voi olla näyttelyssä tehty huuto, puhelimen avulla tehty huuto tai hinta vahdilla varattu huuto. Huutokaupan päätteeksi selviää korkein huuto ja kauppasumma, sekä saiko huutaja kohteen halvalla vai isolla rahalla.

 

Autot ja Viihde -viikonloppu (Y-tunnus 1851872-1) yleiset Huutokauppaehdot

1. Soveltamisala
Nämä ovat huutokauppaehdot, joita sovelletaan Autot ja Viihde -viikonlopputapahtuman ajoneuvo huutokaupassa 02.10.2016 Lahden messukeskuksessa. Kaikissa osapuolten välisissä sekä myyjän itsensä ja myyjän kolmannen osapuolen puolesta myyntiin asetettujen tuotteiden myynti- ja/tai ostotapahtumissa, ellei toisin ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä huutokauppaehtoja. Jokainen myynti- ja/tai ostotapahtuma on kulloinkin voimassa olleiden huutokauppaehtojen alainen, joko huutokaupan päättymis- tai kaupantekopäivämäärän mukaan.

2. Ostajan vastuu
Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään huutotarjouksista, joissa ostaja on käyttänyt huutokaupat.fi -sivustolta saamiaan käyttäjätunnuksia ja/tai kirjallisella tarjouksellaan osallistuessaan myyjän ylläpitämiin huutokauppoihin ja/tai muilla tavoin toteutettuihin kauppoihin. Ostaja on vastuussa huutokaupat.fi -sivuston käyttäjätunnuksistaan ja kaikista mahdollisista käyttäjätunnuksiensa väärinkäytöksistä ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.

3. Huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen
Huutokaupattavat kohteet on määritelty myyjän toimesta hyvää kauppatapaa noudattaen. Arviot ovat myyjän antamia arvioita. Huutokaupattavat myytävät tuotteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kun ne huutokauppa- ja/tai kauppahetkellä ovat. Myyjä ei vastaa millään tavalla huutokaupattavan kohteen kunnosta tai soveltuvuudesta alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Kohde myydään kauppalain 19§:n mukaisesti "sellaisena kuin se on." Ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §§:n nojalla oikeuttaisi siihen.

4. Osallistuminen huutokauppaan
Osallistuminen myyjän huutokauppaan tapahtuu virtuaalisesti huutokaupat.fi osoitteessa tai jättämällä kirjallinen tarjous Lahdessa Autot ja Viihde -viikonloppu tapahtumassa 1.-2.10.2016 tai osallistumalla tapahtumassa järjestettävään live-huutokauppaan paikanpäällä 2.10.2016, huutokauppailmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana. Huutokaupat.fi- sivuston ylläpitäjä Suomen huutokaupat Oy ja/tai Autot ja Viihde - pidättävät oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä ja/tai hyväksymästä ostajaa osallistumaan myyjän käynnissä olevaan huutokauppaan.

5. Kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous
Huutokauppaan on mahdollisuus osallistua huutoilmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana myös Autot ja Viihde -tapahtumassa Lahden messukeskuksessa 1.-2.10.2016 tapahtuman aukioloaikana lauantaina kello 10-19:00 ja sunnuntaina kello 10 12:00,Huutokaupan aukioloajan. Tuolloin ostajalla on mahdollisuus jättää myyjälle kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous. Ennakkotarjous on se maksimihinta, jonka ostaja on valmis tuotteesta maksamaan. Kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous on aina sitova ostosopimus. Mahdollisuus osallistua myös paikalla tapahtuvaan live-huutokauppaan.
6. Huudon hyväksyminen/hylkääminen

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous.
Myyjälle varataan tarvittaessa harkinta-aika huudon hyväksymisestä tai hylkäämisestä, tapahtumassa esitettyyn tarjoukseen. Auto myydään ilman pohjahintaa.

7. Maksutavat
Maksu verkkopankkimaksuna: Osuuspankki, Nordea, Sampo Pankki, Handelsbanken, S-pankki, Tapiola-pankki, Säästöpankit/Aktia, Ålandsbanken. Maksu paikanpäällä käteinen.
Kauppahinnan ylittäessä 3500€ Korkeimman tarjouksen tehneen on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta auton myyjälle. Loppukauppahinnalle voidaan antaa maksuaikaa enintään 5.10.2016 saakka.
Omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun koko kauppahinta on suoritettu myyjälle.
Viivästyskorko on korkolain 4§:n 1 momentin mukainen, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

8. Hinta
Huutohinta on marginaaliverollinen hinta, ellei muuta erikseen ilmoiteta.

9. Vastuu
Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne huutokauppa ja/tai kauppahetkellä ovat. Täysimääräinen vastuu tuotteista siirtyy korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle välittömästi kun korkein huuto on hyväksytty. Myyjä ei saa luovuttaa tuotetta ennen ostohinnan täysimääräistä suoritusta.
Myyjä ei myönnä takuuta, eikä vaihto-/palautusoikeutta myytäviin tuotteisiin miltään osin.

10. Omistusoikeuden siirtyminen
Ostaja saa huutokaupalla ja/tai muilla tavoin myyjältä ostamaansa omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

11. Hallinta ja käyttö

Ostajalla on oikeus saada omaisuus haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

12. Tuotteiden nouto

Ostaja vastaa tuotteiden poiskuljetuksesta. Mikäli ostaja tilaa kuljetusliikkeen noutamaan ostamansa tuotteen, tulee ostajan ilmoittaa siitä etukäteen myyjälle. . Myyjä/Autot ja Viihde luovuttaa tuotteet ainoastaan maksuvahvistusta ja/tai kuittia vastaan.

13. Lisäkulut
Myyjä/KK Production pidättää oikeuden vaatia perintäkulut ja muut mahdollisesti syntyneet lisäkustannukset ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset ostajan maksettaviksi.

14. Huudosta vetäytyminen

Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä huudosta, myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset (27.3.1987/355 ja 5.1.1994/16). Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10% kaupan hinnasta, kuitenkin vähintään 500 euroa. Vahingonkorvausmaksu on arvonlisäverolain mukaan erä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.

15. Huutokauppaehtojen voimassaolo
Nämä huutokauppaehdot astuvat voimaan 22.9.2016

Autot ja Viihde

Tapahtumakalenteri